Dancehall

Dancehall vznikl na Jamaice z původní reggae hudby, která dostala využíváním tvrdších beatů, elektronických zvuků a rychlejšího rytmu novou podobu. Je výrazově bližší spíše afro-hudbě a Hip Hopu než původnímu reggae, z něhož vzešel a ve svém projevu je i tanečnější.

Tanečně dancehall obsahuje mnoho podob, od unisex party tancování, přes sexy ženské vlnění a afro-shake, "gangsta" (spíše mužské) taneční kroky, až po párové tancování, připomínající někdy až milostný akt. Sexualita dancehallu je neskrývaná, stejně jako je tomu v celé jamajské kultuře.

Na lekcích Anet vyučuje nejen základní dancehall kroky/ tance, ale i taneční choreografie čerpající právě z těchto tanců.

Veškeré své znalosti a dovednosti se Anet naučila a neustále učí od samotných jamajských tvůrců tanečních pohybů ať už přímo na Jamajce, či na workshopech po Evropě.

 

•Dancehall comes from Jamaica where it originated from Reggae music, however, it reached a whole new level thanks to harder beats and electronic sounds. It's closer to Afro-Beat and Hip Hip music rather than to the original Reggae music which gives it more of the dancing vibes.
•Dancehall combines many dance styles together. From the unisex party dancing, over the sexy Afro-Shake, the "gangster" style (more manly) dance moves all the way to the love-making-like couple dancing. The unhidden Jamaican sexuality is obvious not only in the culture itself but also in Dancehall.
•During the lessons, Anet teaches both basic Dancehall steps/moves and choreographies where she draws inspiration from those types of dances
•Anet learned all of her knowledge and skills (and still learns) from Jamaican creators themselves either in Jamaica or at workshops all over Europe

Název: Dancehall
Cena za lekci: - Kč
Lektor: Anet Antošová
Pokročilost: Open level
Styl: Dancehall
Sál (obvyklý): Sál 1

plně obsazeno / nelze objednat

zpět na přehled kurzů

Žádné termíny nejsou momentálně vypsané.