Contemporary

Contemporary dance je založen na řadě různých tanečních technik a stylů. Tento styl vznikl na začátku dvacátého století, jako reakce na poněkud rigidní techniku baletu. Jeho zakladatelkami byly Isadora Duncan a Martha Graham. Jejich cíl spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato "plynulost" pohybu zcela odlišovala contemporary dance od tradičních tanečních stylů. V současné době již Contemporary dance vychází s osobnosti jednotlivého lektora či choreografa.

 

 

Contemporary